رئیس هیئت کونگ فو شهرستان بندرعباس ، گفت : پشتکار و انگیزه اساتید و مربیان کونگ فو قابل تقدیر است .

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز  ، مسلم عاشوری رئیس هیئت گفت: با اینکه متاسفانه همچنان ویروس کرونا وجود دارد و از بین نرفته اساتید و مربیان کونگ فو دست از تلاش و کوشش برای آموزش هنرجویان خود بر نداشته و بصورت مجازی فنون کونگ فو را به شاگردان خود آموزش می دهند که این تمرینات در منزل و به صورت انفرادی در حال انجام است.

وی در ادامه افزود: آموزش کونگ بصورت مجازی باعث گشته آمادگی جسمانی و روحیه اساتید ، مربیان و شاگردانشان همچنان حفظ گردد تا با ریشه کن شدن این بیماری بتوانند حضوری در باشگاهها فعالیت داشته باشند.

مسلم عاشوری در پایان اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۰ دو همایش را در بخش بانوان و آقایان بصورت مجازی برگزار کردیم که با استقبال خوب کونگ فو کاران همراه بود