شهردار بندرعباس از پرداخت20 میلیارد تومان بدهی شهرداری به تامین اجتماعی در راستای رفع مشکلات بازنشستگی و کسر سوابق بیمه جامعه کارگری این شهرداری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، مهدی نوبانی با تقدیر از همراهی مدیر کل تامین اجتماعی استان هرمزگان با شهرداری بندرعباس بیان داشت: برای نخستین بار تیم معاونت مالی و اقتصادی شهرداری در راستای تسویه بدهی به  بیمه تامین اجتماعی شهرستان بندرعباس، همچنین رفع مشکلات بازنشستگی و کسر سوابق بیمه جامعه ی کارگری این شهرداری که عموما از زحمتشکشان بخش تنظیف و فضای سبز تشکیل می شود اقدام به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بندرعباس کرده است.

نوبانی ، افزود : پرداختی فوق از محل بستانکاری های سنواتی و مشکوک الوصول  شهرداری بندرعباس  بوده،  که در این دوره وصول و در راستای تسویه بدهی موضوع مطروحه و رفع مشکلات بالغ بر هزار نفر از کارگران ا زحمتکش این مجموعه شده است.

وی با اشاره به اینکه  قسمتی از این بدهی مربوط به دهه ی ۸۰ بوده است، خاطر نشان کرد: در راستای این مهم جا دارد از دادستان عمومی و انقلاب استان و مدیران کل اداره کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و مدیران استانداری هرمزگان که در این راستای نهایت همکاری و مساعدت را داشتند کمال تشکر و قدردانی بعمل آید.

انتهای پیام