باتوجه به گرمای سوزان
انجام تعمیرات اساسی باتوجه به گرمای سوزان بصورت صحیح در حال انجام است 17 شهریور 1400
مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم:

انجام تعمیرات اساسی باتوجه به گرمای سوزان بصورت صحیح در حال انجام است

مدیرعامل شرکت پالایش گاز سرخون و قشم گفت : متخصصان و کارکنان پرتلاش و خستگی ناپذیر شرکت پالایش گاز سرخون و قشم در شرایط حساس و دشوار گرمای سخت جنوب کشور را بر طرف و استوارتر از گذشته با برنامه ریزی دقیق کارشناسان توانمند، انجام تعمیرات اساسی واحدهای مختلف باتوجه به گرمای سوزان در مسیر شکوفایی اقتصاد کشور و خدمت رسانی بصورت صحیح و بخوبی در حال انجام است.