بلوار
تامین روشنایی بلوار پیامبر اعظم قشم با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد :

تامین روشنایی بلوار پیامبر اعظم قشم با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال

مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم از شروع عملیات تامین روشنایی میدان و بلوار پیامبر اعظم (ص) قشم با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال خبر داد.