بیکاری
کاهش نرخ نگران کننده بیکاری در هرمزگان با احیاء و راه اندازی واحدهای راکد ۲۲ مهر ۱۴۰۰
استاندار هرمزگان در کارگروه رفع موانع تولید استان عنوان کرد:

کاهش نرخ نگران کننده بیکاری در هرمزگان با احیاء و راه اندازی واحدهای راکد

استاندار هرمزگان با تأکید بر استفاده از ظرفیت مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، افزود: با توجه به شرایط تحریم، اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) نسخه شفابخشی است که می تواند در شرایط موجود گره گشا باشد.