تاکسیرانان
اعطای تسهیلات به تاکسیرانان برای خرید دستگاه کارتخوان 22 شهریور 1400
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس:

اعطای تسهیلات به تاکسیرانان برای خرید دستگاه کارتخوان

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس از انعقاد تفاهم نامه این سازمان با صندوق کارافرینی امید به منظور پرداخت تسهیلات ویژه به تاکسیرانان به جهت مجهز شدن تاکسی های درون شهری به دستگاه کارتخوان خبر داد.