رونق کسب و کار
ورود گاز طبیعی به هرمنطقه، سبب اشتغالزایی، رونق کسب و کار،ایجاد زندگی بهتر و ایمن تر می شود 08 مهر 1400
در دیدار مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان با نماینده غرب استان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛

ورود گاز طبیعی به هرمنطقه، سبب اشتغالزایی، رونق کسب و کار،ایجاد زندگی بهتر و ایمن تر می شود

مدیرعامل و برخی مسئولین شرکت گاز استان هرمزگان،امروز و در ادامه سفر یک روزه خود به غرب استان، با احمد جباری، نماینده غرب استان در مجلس شورای اسلامی،دیدار کردند.