زندگی بهتر
ورود گاز طبیعی به هرمنطقه، سبب اشتغالزایی، رونق کسب و کار،ایجاد زندگی بهتر و ایمن تر می شود ۰۸ مهر ۱۴۰۰
در دیدار مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان با نماینده غرب استان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛

ورود گاز طبیعی به هرمنطقه، سبب اشتغالزایی، رونق کسب و کار،ایجاد زندگی بهتر و ایمن تر می شود

مدیرعامل و برخی مسئولین شرکت گاز استان هرمزگان،امروز و در ادامه سفر یک روزه خود به غرب استان، با احمد جباری، نماینده غرب استان در مجلس شورای اسلامی،دیدار کردند.