سارق
شناسایی و دستگیری ۳۲سارق و کشف ۱۰ فقره سرقت در هرمزگان 10 خرداد 1401

شناسایی و دستگیری ۳۲سارق و کشف ۱۰ فقره سرقت در هرمزگان

با هوشیاری و تلاش همه جانبه کار آگاهان پلیس آگاهی استان 32 سارق در استان شناسایی و در عملیات های جداگانه دستگیر شدند.