سرمایه
بی توجهی در تکمیل به موقع پروژه ها موجب هدر رفت سرمایه ها می شود ۱۹ شهریور ۱۴۰۰
در بازدید استاندار هرمزگان از پروژه احداث مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان میناب مطرح شد؛

بی توجهی در تکمیل به موقع پروژه ها موجب هدر رفت سرمایه ها می شود

استاندار هرمزگان در بازدید از پروژه مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان میناب، بر پیگیری مدیران در تخصیص اعتبارات جهت تکمیل پروژه ها تاکید کرد.