شور عاطفه ها
29 شهریور 1401

۴۷۰ پایگاه شور عاطفه ها در هرمزگان دایر شد

مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان در نشستی خبری در جمع خبرنگاران ، گفت : ۴۷۰ پایگاه شور عاطفه ها جهت حمایت از دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد در هرمزگان دایر شد .

آغاز پویش شور عاطفه ها در هرمزگان 22 شهریور 1400
مدیر کل کمیته امداد هرمزگان:

آغاز پویش شور عاطفه ها در هرمزگان

مدیر کل کمیته امداد هرمزگان گفت: پویش شور عاطفه ها امسال با شعار «باهم مشق محبت بنویسم» برای کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند تحت حمایت این نهاد آغاز شد.