شور عاطفه ها
آغاز پویش شور عاطفه ها در هرمزگان ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
مدیر کل کمیته امداد هرمزگان:

آغاز پویش شور عاطفه ها در هرمزگان

مدیر کل کمیته امداد هرمزگان گفت: پویش شور عاطفه ها امسال با شعار «باهم مشق محبت بنویسم» برای کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند تحت حمایت این نهاد آغاز شد.