فراخوان
فراخوان جذب نیروی بومی در شرکت پالایش نفت لاوان ۱۰ آبان ۱۴۰۰

فراخوان جذب نیروی بومی در شرکت پالایش نفت لاوان

شرکت نفت لاوان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (امنیت شبکه) نیروی بومی جذب می‌کند.