مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
زلزله به تأسیسات اسکله های نفتی و انبار های نفت پخش فرآورده‌های نفتی خسارتی وارد نکرده است ۲۳ آبان ۱۴۰۰
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان:

زلزله به تأسیسات اسکله های نفتی و انبار های نفت پخش فرآورده‌های نفتی خسارتی وارد نکرده است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: در جریان زلزله امروز استان هرمزگان، تاکنون گزارشی از خسارت به تأسیسات یا جایگاه‌های عرضه سوخت فرآورده‌های نفتی دریافت نشده است.

آغاز خدمت رسانی جایگاه های عرضه سوخت در هرمزگان ۰۵ آبان ۱۴۰۰
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هرمزگان خبرداد :

آغاز خدمت رسانی جایگاه های عرضه سوخت در هرمزگان

با تلاش بی وقفه کارکنان و متخصصان منطقه هرمزگان جایگاه های عرضه سوخت استان بتدریج به عرصه سوخت‌رسانی و خدمت به مردم باز‌می‌گردند.