مدیریت شهرداری
۵ مولفه اصلی در مدیریت شهرداری بندرعباس/ تاکید بر استفاده از نیروهای درون شهرداری 17 مهر 1400
شهردار بندرعباس در آیین آغاز به کار رسمی تشریح کرد:

۵ مولفه اصلی در مدیریت شهرداری بندرعباس/ تاکید بر استفاده از نیروهای درون شهرداری

شهردار بندرعباس پنج رویکرد اصلی در دوره کنونی مدیریت شهری را تشریح کرد و گفت: نیروهای شهرداری با تخصص و اشرافی که نسبت به حوزه‌های کاری خود دارند، می‌توانند موجب رقم زدن اتفاقات خوب کارشناسی شده باشند.