مهندسان داخلی
پروژه ساخت آمبولانس دریایی برای اولین بار در کشور 14 مهر 1400

پروژه ساخت آمبولانس دریایی برای اولین بار در کشور

با توانمندی مهندسان داخلی آمبولانس دریایی برای اولین بار در کشور در هرمزگان ساخته می شود .