پرمصرف
مشارکت مشترکان در ۳  روز آخر هفته  برای عبور از  ایام اوج مصرف برق ضروری است 11 مرداد 1402
مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان:

مشارکت مشترکان در ۳ روز آخر هفته برای عبور از ایام اوج مصرف برق ضروری است

 مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: همچنان در روزهای پر مصرف برق و روزهای گرم تابستان قرار داریم و مشارکت بیش از پیش مشترکان برای عبور از این روزها یک اولویت اصلی بشمار می رود .

برق مشترکین خانگی پرمصرف قطع می شود 26 تیر 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان :

برق مشترکین خانگی پرمصرف قطع می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت : مشترکین خانگی که الگوی مصرف را رعایت نکنند و به اخطار قطع بی توجه باشند ، برق آنها قطع می شود.

اخطار به مشترکین برق خانگی پرمصرف 25 تیر 1402
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان هشدار داد :

اخطار به مشترکین برق خانگی پرمصرف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اخطار به مشترکین خانگی پرمصرف گفت : مشترکین خانگی که الگوی مصرف را رعایت نکنند با جریمه پرمصرفی مواجه می شوند.

برق اداره های  پرمصرف هرمزگان قطع می شود 10 خرداد 1401

برق اداره های پرمصرف هرمزگان قطع می شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: اداره ها و اماکن دولتی که بیش از الگوی تعیین شده برق مصرف کنند، برق آنها قطع می شود.