پروژه آمبولانس دریایی
پروژه ساخت آمبولانس دریایی برای اولین بار در کشور ۱۴ مهر ۱۴۰۰

پروژه ساخت آمبولانس دریایی برای اولین بار در کشور

با توانمندی مهندسان داخلی آمبولانس دریایی برای اولین بار در کشور در هرمزگان ساخته می شود .