۲۱ طرح آبرسانی
۲۱طرح آبرسانی در هرمزگان در حال اجرا است/ تصفیه خانه فاضلاب میناب در مراحل پایانی اجرا 23 شهریور 1400
استاندار هرمزگان پس از نشست شورای حفاظت منابع آب استان مطرح کرد:

۲۱طرح آبرسانی در هرمزگان در حال اجرا است/ تصفیه خانه فاضلاب میناب در مراحل پایانی اجرا

استاندار هرمزگان گفت: ۲۱طرح آبرسانی در ۱۰ شهرستان و ۵۰۰ روستا با اعتباری نزدیک به ۴۰۶ میلیارد تومان در حال اجرا است.