مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم، از برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مهارت های ارتباط موثر در محیط کار، با هدف بهبود مهارت های ارتباطی برای نیروهای انتظامات این سازمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، حمیدرضا صادقی با اعلام این خبر، بیان داشت: ایجاد ارتباط با دیگران و درک موقعیت و دیدگاه آن‌ها یکی از مهارت‌ های ارتباطی مهم در حوزه‌ی روابط کاری است و برگزاری این دوره به منظور کمک به افزایش بهره وری در محیط کاری طراحی و اجرایی شد.

وی با اشاره به سرفصل های آموزشی ارایه شده در این دوره آموزشی افزود: تعاریف و مفهوم ارتباطات، درک معنی، رمزگذاری و رمزگشایی، فرآیند ارتباط موثر، انواع ارتباطات بین فردی در سازمان، انواع ارتباط رسمی درون سازمانی، موانع ارتباطات درون سازمانی و راه های رفع موانع ارتباطی عمده موضوعات آموزشی مطرح شده در این دوره بود.

مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: این دوره ویژه نیروهای انتظاماتی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد و روند برگزاری دوره ها برای سایر دسته های شغلی ادامه خواهد داشت.

به گفته صادقی؛ برگزاری دوره های آموزشی متفاوت به صورت مستمر برای کارکنان بخش های مختلف سازمان منطقه آزاد قشم موجب افزایش توان نیروهای انسانی مشغول به کار در این سازمان برای ارایه بهتر خدمات به ارباب رجوع و ارتقا رضایتمندی آنان خواهد شد.