معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس، از تصویب تمدید اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در شورای اسلامی شهر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، محمد مهدی جهانبخش با اعلام این خبر اظهار کرد: اصلاح و تمدید اساسنامه سازمان‌های تابعه شهرداری به طور مشخص، هر چهار سال یک بار انجام می‌شود.

وی افزود: این اقدامات به منظور بهبود فعالیت‌ها و خدمات سازمان‌های تابعه شهرداری انجام می‌شود که در نخستین گام، اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه این مصوبه به منظور گرفتن تاییدیه به فرمانداری ارسال شده است، خاطرنشان کرد: شهرداری بندرعباس در ساختار تشکیلاتی کنونی دارای ١٠ سازمان زیرمجموعه است که اصلاح و تمدید اساسنامه آنها توسط مدیریت نوسازی و تحول اداری دنبال می‌شود.

جهانبخش گفت: اصلاح قبلی اساسنامه سازمان‌های مذکور در سال ٩۶ صورت پذیرفته و اکنون نیز پس از گذشت چهار سال، موعد اصلاح و تمدید بعدی فرا رسیده است.

این مقام مسئول در انتها نیز عنوان کرد: این اصلاحات توسط کارشناسان تخصصی تشکیلات از ابتدای دیماه آغاز شده که با در نظر گرفتن نیازها و شرایط جدید، تغییرات لازم اعمال می‌شود.