از ابتدای سال تاکنون به هزار و ۱۸۶ خانوار محلات منطقه دو شهرداری بندرعباس ، ساعت جمع‌آوری زباله آموزش داده شده است.

به گزارش صبح دریانیوز ، معاون خدمات شهری شهرداری منطقه دو بندرعباس گفت : این آموزش‌ها به صورت چهره به چهره و بصری است.

حسن تربت افزود : بی‌توجهی برخی از شهروندان برای خارج کردن زباله در ساعت ۹ شب ، علاوه بر افزایش هزینه‌های ارائه خدمات شهرداری ، محیط مناسبی برای رشد و تکثیر حیوانات موذی و در نتیجه کاهش بهداشت عمومی فراهم می‌کند.

پایان خبر /