مانور هرس و کوتاه کردن شاخه های  درختان به منظور حفظ ایمنی و مقاوم سازی شبکه توزیع برق به طور مستمر در شهرهای استان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مانور هرس درختان در حریم شبکه های برق توسط نیروهای عملیاتی خط گرم امور تعمیرات بندرعباس با همکاری سازمان فضای سبز شهرداری بندرعباس برگزار شد.

در این مانور ۱۰۱  اصله درخت که در حریم شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف قرار داشتند هرس شدند. این عملیات با هدف جلوگیری از ورود شاخه های درختان در محدوده خیابانها و معابر شهری و حفظ ایمنی شبکه ها اجرا شد.

مانور هرس و کوتاه کردن شاخه های  درختان به منظور حفظ ایمنی و مقاوم سازی شبکه توزیع برق به طور مستمر در شهرهای استان برگزار می شود. این عملیات با همکاری شهرداریها اجرا و درختانی که در حریم شبکه های توزیع برق هستند هرس و شاخه های آنها کوتاه می شود.

انتهای پیام