بستر آندی ایستگاه حفاظت کاتدی انشعاب کیلومتر14 در منطقه خلیج فارس احداث شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، رئیس واحد حفاظت از خوردگی منطقه گفت : پس از بررسی های لازم و مشاهده اشکالات از جمله ضعف آمپر دهی و نرسیدن ولتاژ حفاظتی به نقاط همپوشانی و در نتیجه عدم بهره وری لازم ، این واحد اقدام به احداث بستر آندی ایستگاه حفاظت کاتدی انشعاب کرد.

صحبت اله کاویانی افزود: برای این کار ۱۸عدد آند سلیکون، ۲۰ مفصل و ۱۰تن زغال کک مورد استفاده قرار گرفت.

کاویانی ،با بیان اینکه این بستر با هدف تامین ولتاژهای حفاظتی و در نتیجه نگهداشت مطلوب خطوط حوزه استحفاظی این ایستگاه بوده است گفت: هم اکنون این ایستگاه با(v-6) و( a-24 )در سرویس قرار دارد.

رئیس واحد حفاظت از خوردگی منطقه خاطرنشان کرد: این عملیات با صرف ۴۰۰ نفر ساعت و با همکاری واحد های تعمیرات خوردگی و ترابری منطقه خلیج فارس انجام شد.

انتهای پیام