مستمری صندوق بیمه روستایی در هرمزگان ۲۵ درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هرمزگان با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی حقوق بیمه شدگان صندوق اجتماعی روستا و عشایر گفت: این افزایش مستمری، همراه با معوقه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه به حساب مستمری بگیران صندوق واریز شد.

محمد علی دشوارگر افزود: ساکنان روستا‌ها و مناطق عشایری، رانندگان حمل و نقل بار و مسافربر در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر، و صنعتگران صنایع دستی می‌توانند از خدمات بیمه روستایی استفاده کنند.

او با اشاره به اینکه عضویت در این صندوق آرامش دوران پیری است، افزود: روستاییان از سن هیجده تا ۵۰ سال می‌توانند با پرداخت حق بیمه حداکثر در ۴ قسط، عضو صندوق بیمه روستائیان و عشایر شوند و حداقل پرداخت حق بیمه در یکسال سیصد و نود، و حداکثر یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان است.

دشوارگر با اشاره به مزایای مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان برای اعضای صندوق گفت:متقاضیان با مراجعه به مراکز کارگزاری‌ها و دفاتر پیشخوان دولت می‌توانند در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر عضو شوند.

بیش از بیست و سه هزار نفر در هرمزگان عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند.