تعرفه عوارض، بهاء خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بندرعباس در سال 1400 پس از رأی گیری در جلسه علنی شورای شهر بندرعباس تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداری ها لایحه تعرفه عوارض، بهاء خدمات و سایر درآمدهای عمومی شهرداری بندرعباس جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ پس از بحث و بررسی در شورای شهر به تصویب رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس در این جلسه بیان کرد: تعرفه عوارض و بهای خدمات یکی از اصلی ترین منابع درآمد و تامین و تحقق بودجه سالیانه شورا و شهرداری محسوب می شود.

اسلام باوقار بندرعباس  گفت: این تعرفه هر ساله توسط شهرداری به شورای شهر پیشنهاد، پس از بررسی و تصویب در شورای شهر جهت تطبیق با قوانین و مقررات به فرمانداری ارسال می شود و بعد از تنفیذ مقام عالی دولت( استاندار)، مبنای دریافت عوارض در سال آینده قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: پرداخت به موقع عوارض به شهرداری می تواند در تحقق بودجه و ارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنین در مسیر توسعه و شکوفایی شهر موثر باشد.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا