همزمان با سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان و بازدید نمایندگان وزارت راه و شهرسازی از محله اسلام آباد شهر بندرعباس مشکل اسناد مالکیت بیش از ۵۰۰ باب از خانه های مسکونی این منطقه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، همزمان با سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان و بازدید نمایندگان وزارت راه و شهرسازی از محله اسلام آباد شهر بندرعباس مشکل اسناد مالکیت بیش از ۵۰۰ باب از خانه های مسکونی این منطقه در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در این سفر در این خصوص گفت: در ادامه برکات سفر استانی ریاست محترم جمهور و هیات دولت به استان نمایندگان وزارتخانه و سازمان ملی زمین و مسکن بازدیدی از محله اسلام آباد شهر بندرعباس داشتند.

حسین مذنب، ادامه داد: هدف از این بازدید رفع مشکل اسناد مالکیت بیش از ۵۰۰ باب خانه های مسکونی این محله بود. با توجه به اینکه مالکیت دولت بر عرصه خانه‌های مورد نظر به صورت یک و‌نیم دانگ مشاع بود براساس تصمیم اتخاذی پس از اخذ حقوق دولتی سهم دولت در این اراضی به مالکان دارای چهار و نیم دانگ مشاع از عرصه واگذار شود.

مذنب در پایان گفت: مجوز مربوطه  به اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان از ناحیه سازمان ملی زمین و مسکن ابلاغ خواهد شد‌.

انتهای پیام