در دیدار محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان و مسیحی مسئول دفتر فنی و مهندسی اداره کل با مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، وضعیت پروژه های ورزشی در حال احداث این استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، محمودرضا امیاری مدیر کل ورزش وجوانان استان امروز ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ به منظور بررسی وضعیت چند پروژه ورزشی این استان، در دفتر  کریمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه حضور یافت.

از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه، بحث پیرامون تکمیل سالن ورزشی سام و زال قشم و استادیوم ۱۰ هزارنفری میناب بودکه مقرر شد در تیرماه جاری مورد افتتاح قرار گیرد.

موضوع اصلی این جلسه، تسریع در روند اجرایی پروژه های مذکور و رفع مشکلات و موانع مالی جهت بهره برداری مطلوب در کوتاه ترین زمان ممکن بود.