شهردار بندرعباس در مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران با حضور معاون اول رئیس جمهور شرکت کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مهدی نوبانی که برای شرکت در جلسه مجمع به تهران سفر کرده است در نشست شهرداران کلانشهرهای ایران شرکت کرد

شهرداران کلانشهرها پس از برگزاری یکصد و دوازدهمین جلسه این مجمع، با محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کردند.

 گفتگوهای دو جانبه بین نماینده دولت و مدیریت شهرها، پیرامون مسائل مشترک شهرها و دولت از مهمترین محورهای دیدار شهرداران با معاون اول رییس جمهور بود.

تأکید بر این مسأله که کلان‌شهرها از اهمیت سیاسی ، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی زیادی برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری هر کشور به‌حساب می‌آیند و همچنین کلان‌شهرها دارای امکانات ورزشی، فرهنگی، آموزشی و گردشگری زیادی هستند و به‌همین علت، پذیرای گردشگرهای دیگر شهرها و کشورها هستند و باید قابلیت های ویژه خود را افزایش دهند از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

بر همین اساس بحث و بررسی ظرفیت ها، چالشها و راهکارها برای توسعه متوازن و مفید بیش از پیش کلانشهرها از مهمترین دغدغه های مدیران شهری و معاون اول رئیس جمهور دولت سیزدهم بود.

انتهای پیام