دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو گفت: شهر بندرعباس به عنوان یک بندر جهانی در مبادلات اقتصادی و تجاری در تنگه هرمز قابلیت دارد تا یک پایتخت فرهنگی هنری در حاشیه خلیج فارس باشد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، ایوبی گفت: تاریخ و پیشینه فرهنگی اجتماعی هر منطقه در صنایع دستی و آداب و رسوم هر منطقه متجلی می‌شود.

وی بیان داشت: شهر بندرعباس به عنوان یک بندر جهانی در مبادلات اقتصادی و تجاری در تنگه هرمز قابلیت آن را دارد که یک پایتخت فرهنگی هنری در حاشیه خلیج فارس باشد.

ایوبی افزود: تنوع تولیدات صنایع دستی بندرعباس و ترکیب بندی رنگها و نشانه‌های بومی و سنتی را در این شهر یک برتری ویژه است و این نشانه ای از عمق اندیشه و فرهنگ مردم این منطقه می‌باشد.

وی خاطر نشان کرد: عرضه و تقاضا  در صورتی شکل خواهد گرفت که آثار هنرمندان شناخته شود و مردم با تولیدات این حوزه آشنا شوند، وی فرهنگسازی و برندسازی را در عصر حاضر یک ضرورت عنوان کرد و گفت: مسئولین و مدیران شهری و استانی باید به این مساله مهم توجه ویژه ای داشته باشند.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در بخش دیگری از سخنان خوداظهار داشت: برای برون رفت از مشکلات و موانع موجود اقتصادی باید به آنچه داریم و در اختیار مردم است تکیه کنیم و پویایی این امر مستلزم همراهی سازمانها و ارگانهای دولتی است.

ایوبی تصریح کرد: اقدامات صورت گرفته در شهر بندرعباس توسط شهرداری بندرعباس قابل تقدیر است و باید این روند همچنان ادامه داشته باشد و ایجاد یک شبکه و بازارچه دائمی صنایع دستی نیاز مبرم در جهت گسترش و ماندگاری در این حوزه خواهد بود.

انتهای پیام