عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: ارتقاء نیروی انسانی در هر سازمانی پیش شرط کارآمدی هر سازمانی است، و بلاتکلیفی نیروهای شهرداری بندرعباس به یکی از موانع جدی در مسیر کارآمدی سیستمی در شهرداری بندرعباس تبدیل شده است.به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، آبتین امیری در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: نیروهای کارآمد مناسبی در شهرداری بندرعباس وجود دارند که بدلیل عدم تبدیل وضعیت به لحاظ شکلی و اداری امکان استفاده از این نیروهای توانمند در پست های مهم و حساس نیست، لذا بسیاری از پست ها و سمت های مهم در شهرداری بندرعباس با بحران کارآمدی مواجه هستند.


وی گفت: بلاتکیفی نیروی انسانی مانعی در برابر انگیزه نیروی انسانی برای کارآمدی است که این موضوع به انباشت مشکلات و بحرانی نیروی انسانی در شهرداری بندرعباس ختم شده است.


رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: تبدیل نیروی انسانی در حوزه شهرداری امر پیچیده ای است و نیازمند مجوزهای متعدد است، اما در درصدد اتخاذ راهکارهای حقوقی و اداری هستیم که با اختیارات شورا بتوانیم اخذ مجوز از نهادهای بالادستی را برای تبدیل وضعیت نیروهای انسانی شهرداری تسهیل کنیم.