کارگاه خودکشی یکی از آسیب های جدی اجتماعی است و پیشگیری از آن نیازمند آگاهی بخشی جامعه توسط فروزنده و احمدی برگزار شد .

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، خودکشی یکی از آسیب های اجتماعی جدی امروز است و به اعتقاد کارشناسان نیازمند بررسی دلایل زیست شناختی، ژنتیکی، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی است تا بتوان با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی خانواده ها از این معضل روزافزون جامعه پیشگیری کرد.

به همت واحد سلامت روان و اعتیاد مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس، کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان سلامت روان به منظور غربالگری اولیه و تکاملی موارد مربوط به اقدام خودکشی، در سالن همایش مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس برگزار شد.

 در این جلسه ضمن ارائه ی آموزش های تفصیلی به منظور تکمیل اجرای فرآیندهای مرتبط توسط کارشناسان سلامت روان مراکز، محتواهای آموزشی در قالب فلوچارت بعنوان ابزارهای رسانه ای و کمک آموزشی، در اختیار تمامی مراکز  قرار گرفت.

هم چنین در انتها،  نشستی صمیمانه با حضور کارشناس مسئول سلامت روان و اعتیاد مرکز بهداشت شهرستان، با هدف رفع ابهامات و سوالات کارشناسان سلامت روان مراکز برگزار شد.

گفتنی است ، این کارگاه  با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار شد.