رئیس گروه تحقیقات کاربردی آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: 15 اولویت تحقیقاتی آب منطقه‌ای هرمزگان مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، مریم زارع اظهارداشت: ۱۵ اولویت تحقیقاتی در محورهای اقتصادی، اجتماعی، سد و شبکه، منابع آب، محیط زیست و مشارکت و نیازهای فن آورانه بخش آب مشخص شده است.

زارع افزود: استخراج الگوهای مصرف منابع آب در بخش کشاورزی و صنعت با استفاده داده کاوی اطلاعات آماربرداری دوره ای منابع آب، مدلسازی آب زیرزمینی با توجه به داده های فرونشست حاصل از روش تداخل سنجی و خروجی مدل SWAT (دشت شمیل نیان) از جمله این اولویت هاست.

وی بیان کرد: بر اساس نظرات اعضای کمیته راهبری و کمیته تحقیقات، تدوین برنامه سه ساله تحقیقاتی شرکت، بررسی، شناسایی و اولویت بندی برون سپاری خدمات شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان به بخش خصوصی و ارزیابی وضعیت رنگ و پوشش های ضد خوردگی موجود و ارائه بهترین نوع پوشش برای ستون های بتنی و فلزی با توجه به شرایط اقلیمی استان هرمزگا ن ازجمله سه اولویت اول وحائز اهمیت آب منطقه‌ای هرمزگان است.

زارع با بیان این نکته که اولویت‌های تحقیقاتی در سایت شرکت بارگزاری شده است، گفت: پژوهشگران، دانشجویان و سربازان نخبه می توانند فرم پیشنهاد پروژه در موضوع مورد نظر خود را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل maryamzare88@yahoo.com  ارسال کنند.

*قرارداد پژوهشی با دانشگاه معین استان هرمزگان منعقد شده است

رئیس گروه تحقیقات کاربردی آب منطقه‌ای هرمزگان تصریح کرد: به منظور بررسی عوامل مؤثر  بر افت کمی و کیفی آبخوان دشت ایسین قرارداد پژوهشی فی ما بین شرکت سهامی آب منطقه­ای هرمزگان و دانشگاه هرمزگان منعقد شده است.

زارع با تشریح اهداف این پروژه پژوهشی گفت: دشت ایسین یکی از مهم‌ترین دشت‌های بخش مرکزی از جهت کشاورزی و تامین آب شرب مناطق مجاور به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی و تغذیه ناچیز و برداشت‌های زیاد، سطح ایستابی آبخوان آن به شدت کاهش یافته و افت کمی و کیفی آن را در پی داشته است.

وی با اشاره به اینکه افت شدید آبخوان های آب زیرزمینی می تواند منجر به ناپایداری در حیات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی شود، تصریح کرد: شناسایی وضعیت کمی و کیفی آبخوان با در نظر گرفتن عوامل فنی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی منجر به فهم مساله و هدایت تصمیم‌گیری های مدیریتی به مسیر صحیح و شفاف می شود.

زارع ادامه داد: بنابراین بررسی علل و عوامل افت کمی و کیفی آبخوان دشت ایسین در بخش‌های اقتصادی- اجتماعی جهت تعادل‌بخشی آبخوان دشت مورد نیاز هست تا با آموزش، اطلاع‌رسانی و آگاهی ذینفعان، ذیمدخلان و مسئولین مرتبط در جهت امنیت منابع آبی و جلوگیری از تخریب بیشتر آبخوان، گام برداشت و با ارائه راهکارهای علمی و عملی درصدد احیای آبخوان دشت ایسین برآمد.

رئیس گروه تحقیقات کاربردی آب منطقه‌ای هرمزگان تشریح کرد: بنابراین طرح تحقیقاتی «بررسی عوامل موثر و سهم هر یک از آنها بر افت کمی و کیفی آبخوان دشت ایسین با تاکید بر رویکرد مشارکتی-اجتماعی» با هدف تبیین و ریشه‌یابی علل افت منابع آب زیرزمینی در محدوده دشت ایسین با تاکید بر پارامترهای اجتماعی – مشارکتی، شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی موثر منطقه‌ای بر افت کمی و کیفی آبخوان دشت ایسین، تعیین سهم هر یک از عوامل فوق‌الذکر در شکل‌گیری وضعیت موجود، ارائه سناریوهای موثر بر تعادل‌بخشی آبخوان دشت ایسین، تهیه چارچوب مفهومی مشارکتی- اجرایی جهت تعادل‌بخشی آبخوان وارائه رویکردها و برنامه‌های مناسب اجتماعی، اقتصادی، محیطی برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی در بخش پژوهش شرکت آب منطقه ای هرمزگان در حال پیگیری است.

انتهای پیام