تمدید حکم فعالیت
٢ مرکز جدید مشاوره کارآفرینی راه اندازی می شود / تمدید حکم فعالیت ۷ مرکز ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

٢ مرکز جدید مشاوره کارآفرینی راه اندازی می شود / تمدید حکم فعالیت ۷ مرکز

دومین نشست هیات فنی مراکز مشاوره و کارآفرینی استان هرمزگان برگزار و طی آن با راه اندازی 2 مرکز جدید و تمدید فعالیت 7 مرکز دیگر موافقت شد.