دولتی
رفع تصرف ۱۱٫۴هزارمترمربع اراضی خالصه دولتی ۲۵ مهر ۱۴۰۰
رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد خبر داد :

رفع تصرف ۱۱٫۴هزارمترمربع اراضی خالصه دولتی

رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف یک قطعه از اراضی خالصه دولتی واقع در بر جاده اصلی شهر لافت جزیره قشم مجموعا به مساحت 11هزار و 400 متر مربع خبر داد.