شعبه مستقل
لزوم ایجاد شعبه مستقل ارزی بانک شهر در بندرعباس 24 شهریور 1400
نایب رییس اتاق بازرگانی هرمزگان مطرح کرد:

لزوم ایجاد شعبه مستقل ارزی بانک شهر در بندرعباس

نائب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان گفت: با توجه به اینکه استان هرمزگان دروزاه طلایی اقتصاد کشور نام دارد لزوم ایجاد شعبه مستقل ارزی در شهر بندرعباس بسیار ضروری است.