فصل
آغاز فصل صید میگو در هرمزگان از دهم مهرماه جاری ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
در کمیته صید میگوی شیلات هرمزگان مطرح شد :

آغاز فصل صید میگو در هرمزگان از دهم مهرماه جاری

معاون صید و بنادر میاهیگری شیلات هرمزگان از آغاز فصل صید میگو در صیدگاه‌های هرمزگان با تصویب کمیته مدیریت صید میگو شیلات هرمزگان، از دهم مهرماه سال جاری خبر داد.