مجتمع
افتتاح مجتمع خدمات رفاهی در بزرگترین میدان میوه و تره بار جنوب کشور ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
مدیر میدان بزرگ میوه و تره‌بار شهرداری بندرعباس خبر داد :

افتتاح مجتمع خدمات رفاهی در بزرگترین میدان میوه و تره بار جنوب کشور

مدیر میدان بزرگ میوه و تره‌بار شهرداری بندرعباس از آغاز بهره برداری مجتمع خدمات رفاهی در میدان بزرگ میوه و تره بار شهرستان بندرعباس خبر داد.