مشاغل خانگی
پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مشاغل خانگی در هرمزگان ۲۰ مهر ۱۴۰۰
مدیرکل تعاون، کار و‌رفاه اجتماعی هرمزگان خبر داد :

پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مشاغل خانگی در هرمزگان

مدیرکل تعاون، کار و‌رفاه اجتماعی هرمزگان از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مشاغل خانگی در هرمزگان خبرداد .

پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی ۰۲ آذر ۱۳۹۹
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان خبر داد:

پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان به تشریح عملکرد و برنامه های انجام شده در حوزه صنایع دستی شهر ملی گلابتون دوزی پرداخت.