منطقه لامرد
آب‌شیرین‌کُنی برای مردمان ساحل در غربی‌ترین منطقه هرمزگان 19 اسفند 1401

آب‌شیرین‌کُنی برای مردمان ساحل در غربی‌ترین منطقه هرمزگان

پارسیان به عنوان شهرستانی ساحلی در غربی‌ترین منطقه هرمزگان همچنان برای تأمین آب آشامیدنی در برخی مناطق خود با مشکل روبروست که دولت سیزدهم ساخت یک آب شیرین کن ۹۰ میلیون متر مکعبی را آغاز کرده که در فاز نخست روزانه ۱۰۰ هزار متر مکعب آب مورد نیاز مردم را تامین می‌کند.