پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی
پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پروژه عمرانی احداث بلوار مرکزی طولا 12 مهر 1400
سرپرست مدیریت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پروژه عمرانی احداث بلوار مرکزی طولا

سرپرست مدیریت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه ایمن سازی، بهبود وضعیت راه ها و معابر از اهداف اصلی انجام پروژه «احداث بلوار مرکزی طولا» است، از پیشرفت 50 درصدی این پروژه خبر داد.