سرپرست منطقه آزاد قشم در بازدید از شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد و مدیریت غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم، بر ضرورت تسهیل و تسریع آزمایش های تایید استاندارد کالا با هدف ارتقا کیفیت ارائه خدمات به بازرگانان و فعالان اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، افشار فتح الهی در بازدید از دو مجموعه شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد و مدیریت غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم، وجود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات موجود را فرصت خوبی برای ارائه خدمات به بازرگانان و فعالان اقتصادی جزیره دانست.

فتح الهی ادامه داد: آزمایشگاه شرکت نظارت بر ضوابط انسانی و استاندارد قشم مجموعه ای است که باید با برنامه ریزی تبدیل به یکی از آزمایشگاه های مرجع جهت ارائه خدمات به سایر مناطق آزاد و سایر نقاط کشور تبدیل شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود در آینده نزدیک شاهد افزایش حجم مبادلات تجاری در جزیره باشیم، تصریح کرد: آزمایشگاه های استاندارد موجود در جزیره قشم باید برای ارائه خدمات مناسب و دقیق در زمانی کوتاه آماده باشند.

فتح الهی در پایان برنامه ریزی جهت انجام آموزش های ضمن خدمت برای نیروی انسانی متخصص به صورت دوره ای و به روز شدن اطلاعات متناسب با نیازهای فعالان اقتصادی و بازرگانان منطقه را یک ضرورت دانست.

انتهای پیام