با حمایت استانداری و دستگاه قضایی استان و مشارکت فرمانداری، راه و شهرسازی ، آب منطقه ای طی اقدامی اساسی و به منظور جلوگیری از تصرفات در محله اسلام آباد، اراضی محدوده گل کنی اسلام آباد به بوستان تبدیل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، به منظور جلوگیری از ادامه تصرف اراضی حاشیه دریاچه و مسیر سیلاب در محله گل کنی  اسلام آباد، این اراضی بهسازی شده و با حمایت استانداری و دستگاه قضایی استان، دادستان عمومی بندرعباس و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط به یک بوستان تبدیل می‌شود.

این بوستان با مشارکت فرمانداری ‌‌، شهرداری بندرعباس، راه و شهرسازی و آب منطقه ای  احداث می‌شود.

پیش بینی و احداث کانال مناسب برای دفع آبهای سطحی بخشی از اقدامات آغاز شده در این اراضی است.

عملیات اجرایی این بوستان توسط شهرداری منطقه سه بندرعباس آغاز شده و با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی  به اتمام  خواهد رسید .

بر اساس تصمیم گرفته شده، این بوستان به نام شهدای اسلام آباد مزین خواهد شد.

با توافق صورت گرفته، این اراضی که متعلق به راه و شهرسازی بود، در اختیار شهرداری بندرعباس قرار گرفته و عملیات تسطیح محل احداث بوستان شهدای اسلام آباد از هفته گذشته آغاز شده است.

با این اقدام نارضایتی مردم محله از بخش‌های مشکل ساز رفع می‌شود و بجای آن، از وجود بوستان بهره‌مند می‌شوند.

  • نویسنده : جمیله دبیری نیا