مدیر کل شیلات هرمزگان، با حضور معاون آبزی پروری شیلات هرمزگان ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی شیوع کرونا با اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان استان هرمزگان دیدار کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، عبدالرسول دریایی در این دیدار با بیان اینکه تلاش در جهت الکترونیکی کردن خدمات دهی در شیلات هرمزگان و همچنین تسریع در امور مراجعین و بهره برداران همواره در دستور کار شیلات هرمزگان قرار گرفته است گفت: بدون شک بهره برداران شیلات تمام الکترونیک را در آینده ای نزدیک شاهد خواهند بود.

وی با اشاره به  اهمیت و نقش اتحادیه ها به ویژه در حوزه تولید و صادرات آبزیان گفت: امید است با پیگیری های صورت گرفته و همچنین عزم دیده شده در اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان هرمزگان شاهد رخ داد های خوبی در فعالیت های شیلاتی باشیم.

این مقام مسئول تقویت بخش خصوصی را راهکاری موثر برای هموار سازی توسعه شیلاتی خواند و گفت: خوشبختانه شرایط برای تقویت بخش خصوصی و اتحادیه ها فراهم شده است که امید داریم از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.

دریایی رتبه بندی واحدهای شیلاتی، ایجاد امکان پیگیری محصولات از محل تولید تا مصرف، ارتقای نظارت بر واحدهای تولید و صنعتی شیلاتی، الکترونیک کردن خدمات،افزایش اختیارات اتحادیه ها، برپایی بیشتر جلسات مشورتی و هم اندیشی با بخش خصوصی،مشارکت بیشتر بخش خصوصی و اتحادیه ها در تصمیم گیری ها و … را از اهم برنامه های شیلات هرمزگان برای فعالیت های شیلاتی با محوریت اتحادیه ها خواند.

مدیر کل شیلات هرمزگان با تاکید بر اهمیت کار اتحادیه ها خواهان پویایی بیشتر اتحادیه ها شد و گفت: اتحادیه ها در نظارت و ارزیابی فعالیت های واحدهای شیلاتی ورود کنند و این بدون شک نقش مهمی در توسعه کیفی فعالیت های شیلاتی دارد.

در این نشست همچنین رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان استان هرمزگان با اشاره به اینکه وزن سنگینی از اشتغال و اقتصاد به ویژه در نوار ساحلی مشمول فعالیت های شیلاتی است گفت: خوشبختانه فعالیت های شیلات هرمزگان به ویژه در سال های اخیر زمینه ساز رشد،رونق و جهش در تولید و اشتغال بوده است.

مهرداد بازرگان با بیان اینکه شیوه فعالیت اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان استان در دور جدید فعالیت این اتحادیه شامل تغیراتی از جمله افزوده شدن دو نفر به اعضای هیئت مدیره در راستای دربرگیری بیشتر شده است گفت: بدون شک این اتحادیه می تواند در صورت حمایت و تقویت از طریق سازو کارهای قانونی بسیاری از مشکلات درون صنایع و فعالیت های اعضای خود را حل سازد.

وی ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای این اتحادیه در  راستای تقویت بیش از پیش اتحادیه، تحقق ظرفیت های تولیدی و اشتغال زایی شیلاتی استان از جمله تکثیر و پرورش میگو،ماهی، صدف و جلبک در گرو حمایت از فعالیت های شیلاتی و در راس آنها شیلات خواند .

گفتنی است در این نشست همچنین به چگونگی و سازکار تقویت اتحادیه ها و ایجاد بستر تقویت بخش خصوصی پرداخته شد.

  • نویسنده : دبیری نیا