مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: با اضافه شدن دو هکتار مجموعه اراضی پشتیبانی جدید ، علاوه بر امکان ارائه منسجم خدمات لجستیکی ؛ ترافیک محور مواصلاتی به این مجموعه به شکل کارآمدتری مدیریت خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، حمیدرضا محمدحسینی تختی عنوان داشت: طرح اضافه شدن محدوده پشتیبانی بندر شهید باهنر با پیگیری های حقوقی و فنی و برگزاری جلسات کارشناسی با دستور قضایی بازگشایی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

محمدحسینی افزود:  با اضافه شدن  دوهکتار به اراضی بندری  به عنوان ترمینال واسط صادراتی بندر شهید باهنر علاوه بر افزایش مزایای موجود در بزرگترین  پایانه صادرات محصولات کشاورزی، تا حد قابل ملاحظه ای ترافیک ورودی به بندر  کاهش خواهد یافت.

به گفته وی، عملیات بهسازی و راه اندازی سیستم برق  در اراضی مذکور انجام واین اراضی با هدف افزایش ظرفیت اسمی بندر مورد بهره برداری قرار گرفته است .

گفتنی است، بندرشهید باهنر بندرعباس از بنادر قدیمی و چند منظوره استان هرمزگان و یکی از کانون های مهم صادراتی و ترانزیتی جنوب کشور است؛ بندری با ظرفیت سالانه ۲,۵ میلیون تن که از امکان پهلوگیری کشتی هایی با ظرفیت ۴۰ هزار تن و آبخور ۱۱.۵ متر برخوردار است.

انتهای پیام