جانشین مدیر مالی اتاق بازرگانی بندرعباس، گفت: بدون شک اولویت اتاق بازرگانی بندرعباس در مباحث مالی در وحله نخست حمایت از بازرگانان و تجار است.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، سیاوش عامری سیاهویی در این رابطه اظهار داشت: حساسیت ویژه ریاست  اتاق بازرگانی بندرعباس در تکریم ارباب رجوع به ویژه در بخش مالی یکی از نقاط قوت اتاق بازرگانی بندرعباس در بخش مالی و اداری است.

وی تصریح کرد: رضایت کامل ارباب رجوعان از اتاق بازرگانی بندرعباس در برهه کنونی برگ برنده این اتاق است و بدون شک این رویه با حساسیت بیشتری در سال جدید دنبال می شود.

عامری تاکید کرد: اتاق شیشه ای و شفاف شعار اتاق بازرگانی بندرعباس است و شفافیت در مباحث مالی از شاخص های اتاق بازرگانی بندرعباس در دور نهم فعالیت هیات نمایندگان به حساب می آید.

وی  با اشاره به شعارسال ۱۴۰۰ در خصوص مانع زدایی ها در امر تولید، بیان داشت: مانع تراشی در امورات بازرگانان به نفع اقتصاد استان نیست و حمایت از تولیدکنندگان به ویژه در مباحث مالی همواره یکی از اولویت های این اتاق است.

این مسوول در پایان از حمایت های بی دریغ ریاست اتاق بازرگانی بندرعباس که همواره به صورت جهادی در عرصه های اقتصادی استان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است، قدردانی کرد و اظهار امیدواری نمود که سال جدید سال بسیار پرباری برای فعالان اقتصادی استان و به دنبال آن اتاق بازرگانی بندرعباس باشد.