نشست بررسی وضعیت بنادر صیادی و تمدید قرار داد واگذاری بنادر صیادی با حضور مدیر کل شیلات هرمزگان،معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع شیلات هرمزگان، مدیر گروه مرکزی بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان،مسئول حقوقی اداره کل شیلات هرمزگان، روئسای شیلات شهرستان های هرمزگان، مجریان بهره بردار بنادر صیادی استان و جمعی از مسئولین شیلات استان در سالن جلسات اداره کل شیلات هرمزگان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، در این نشست مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به اهمیت مدیریت اصولی بنادر صیادی در ارتقای خدمت رسانی به صیادان در کنار افزایش ایمنی، حافظت و حراست از اموال بنادر و صیادان گفت: مسئولیت بنادر صیادی واگذار شده تماماً با مجری بهره بردار است و مجریان بهره بردار باید نهایت اهتمام خود را در حفظ،نگهداری و بهبود شرایط و وضعیت بنادر صیادی و اجرای کامل مفاد قرار داد واگذاری به کار بگیردند.

عبدالرسول دریایی با بیان اینکه  بررسی مستمر وضعیت بنادر صیادی و تمدید مشروط قرار داد واگذاری بنادر صیادی در دستور کار معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان هرمزگان و روئسای شیلات شهرستانهای استان قرار دارد عنوان کرد  : اجرای مفاد قرارداد واگذاری بندر از سوی مجریان و بهره برداران الزامیست و لازمه تمدید قرارداد ارائه چک لیست اجرایی شده مفاد قرار داد است.

دریایی با تاکید بر اهیمت ایمنی در بنادر صیادی و آمادگی مقابله با حوادث و رخ داد ها در بنادر صیادی ، حضور کارشناش ایمنی در تمامی بنادر صیادی استان هرمزگان را الزامی خواند و تصریح کرد: در همین راستا مجریان بهره بردار موظف به مشارکت و یا برگزاری دوره های آموزشی مستمر اطفاء حریق و ایمنی برای صیادان و نیروی انسانی شاغل در این بنادر هستند.

وی همکاری با یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در راستای صید اصولی و برخورد و ممانعت از صید غیرمجاز و روشهای صید مخرب را از دیگر وظایف مجریان بهره بردار بنادر صیادی استان هرمزگان خواند.
مدیرکل شیلات هرمزگان با تاکید بر اهمیت شفافیت ، ارائه گزارش عملکرد به صورت مستمر و تنظیم گزارشات مالی دقیق و منسجم را از دیگر ضرورت های پیشروی مجریان بهره بردار بنادر صیادی استان خواند و تصریح کرد: کلیه بنادر  صیادی ملزم به داشتن یک نفر نیروی حسابدار و برخورداری از نرم افزار حسابداری جامع و یکپارچه هستند.

دریایی افزود: مجریان بهره بردار ملزم هستند هرگونه تغیر در ساختار و یا ساخت و ساز در بندر صیادی با اخذ مجوز کتبی از این اداره کل انجام دهند و مسئولیت و تبعات قانونی هرگونه تغیری در ساختاربنادر صیادی بدون اخذ مجوز کتبی با مجری خواهد بود.

وی تاکید کرد: مسئولیت هرگونه حادثه ،کنترل ورود و خروج شناورها، قاچاق سوخت و کالا،تخلفات بندری،نظارت بر تخلیه صید، نظافت و حفاظت از محیط زیست بندری ،حفاظت از بندر صیادی و … با مدیریت بندر و مجری بهره بردار بندر است.
مدیر کل شیلات هرمزگان همچنین از تشکیل گروه اقدام بنادر صیادی و ماهیگیری استان هرمزگان خبر داد و گفت: وظیفه اصلی این گروه نظارت و ارزیابی مجریان بهره بردار بنادر صیادی استان است.

گفتنی است استان هرمزگان از ۲۲ بندر صیادی برخوردار است که از این میزان، مدیریت بهره برداری پانزده بندر صیادی به تعاونی های خدمات صیادی جهت توانمند سازی بیشتر این تشکل ها واگذار شده است.

انتهای پیام