شهردار بندرعباس گفت: برگزاری نشست های بین استانی به هم افزایی و تعامل بیشتر بین شهرهای عضو شبکه خلاق جهان کمک می کند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مهدی نوبانی با حضور در وبینار هم اندیشی شهرهای خلاق جهان در رشت، به تبادل تجربیات و بررسی زمینه همکاری های چند جانبه بین شهرهای خلاق تأکید کرد.

نوبانی بیان کرد: از ظرفیت شهر خلاق می توان در راستای رونق اقتصادی و جذب گردشگر و توسعه شهری استفاده کرد.

گفتنی است؛ در این وبینار هر یک از شهرهای خلاق ایران به ارائه برنامه ها و بیان تجربیات، نقطه نظرات، ویژگیها و ظرفیتها در حوزه تخصصی فعالیت  برندینگ خود پرداختند و در ادامه این وبینار زمینه های همکاریهای چندجانبه، راهکارهای ایجاد تعاملات جهانی، به اشتراک گذاری ظرفیتها، برگزاری رویدادهای مشترک و نحوه پیوند نخبگان جامعه با موضوعات مدیریت شهری به ویژه در زمینه گردشگری و برندسازی مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام