مدیر برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل و فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس از بومی‌سازی قطعات حساس برق، ابزار دقیق و سیستم‌های کنترل در این پالایشگاه خبر داد و افزود: به استناد نتایج به‌دست‌آمده از تست‌های دوره‌ای، این قطعلات کیفیتی مطلوب و در سطح نمونه‌های خارجی دارند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، مدیر برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل و فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس به موضوع ساخت شیر برقی (Solenoid Valve) اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز ابرپالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به این نوع شیربرقی پرمصرف به‌ویژه در شرایط تحریم، تیم تخصصی کارگاه الکترونیک واحد ابزار دقیق در راستای بومی‌سازی این محصول استراتژیک، اقدامات تخصصی و پژوهشی لازم را برای ساخت و بومی‌سازی این محصول آغاز کرد.

جوکار میزان کار صورت گرفته در این پروژه را ۵۰۰ نفر-ساعت عنوان کرد و افزود: انجام محاسبات، طراحی بدنه و طراحی بوبین دستگاه با دقت تمام انجام شد و پس از اتمام تمامی مراحل ساخت، نمونه ساخته شده این محصول برای آزمایش‌های دوره‌ای و تست‌های میدانی در اختیار گروه تعمیرات ابزار دقیق قرار گرفت.

وی ، نتایج به‌دست‌آمده از تست‌های دوره‌ای این محصول را مطلوب و در سطح نمونه‌های خارجی ارزیابی کرد و گفت: امید است با همت جوانان این پالایشگاه و حمایت تیم مدیریتی بتوانیم در آینده نیز محصولات موردنیاز شرکت را بومی‌سازی کنیم تا از هدر رفت منابع مالی و همچنین وابستگی به محصولات خارجی جلوگیری به عمل آید.

حسین جوکار در ادامه به طراحی و ساخت ۱۲۰ دستگاه تابلوی توزیع برق در راستای کاهش زمان و هزینه‌های جاری اشاره کرد و افزود: طراحی، تکمیل و انجام تست‌های عملکردی لاجیک واحدهای ۰۹ و ۵۹، طراحی و برنامه‌نویسی ربات طراح خودکار مدارک ابزار دقیق و طراحی و برنامه‌نویسی سیستم کنترل و مانیتورینگ ایستگاه گاز شمالی و از دیگر اقدامات مهم فصل پاییز این مدیریت بوده است.

مدیر برق، ابزار دقیق، سیستم کنترل و فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس به موضوع ساخت شیر برقی (Solenoid Valve) اشاره کرد و گفت: با توجه به نیاز ابرپالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به این نوع شیربرقی پرمصرف به‌ویژه در شرایط تحریم، تیم تخصصی کارگاه الکترونیک واحد ابزار دقیق در راستای بومی‌سازی این محصول استراتژیک، اقدامات تخصصی و پژوهشی لازم را برای ساخت و بومی‌سازی این محصول آغاز کرد.

جوکار میزان کار صورت گرفته در این پروژه را ۵۰۰ نفر-ساعت عنوان کرد و افزود: انجام محاسبات، طراحی بدنه و طراحی بوبین دستگاه با دقت تمام انجام شد و پس از اتمام تمامی مراحل ساخت، نمونه ساخته شده این محصول برای آزمایش‌های دوره‌ای و تست‌های میدانی در اختیار گروه تعمیرات ابزار دقیق قرار گرفت.

وی ، نتایج به‌دست‌آمده از تست‌های دوره‌ای این محصول را مطلوب و در سطح نمونه‌های خارجی ارزیابی کرد و گفت: امید است با همت جوانان این پالایشگاه و حمایت تیم مدیریتی بتوانیم در آینده نیز محصولات موردنیاز شرکت را بومی‌سازی کنیم تا از هدر رفت منابع مالی و همچنین وابستگی به محصولات خارجی جلوگیری به عمل آید.

حسین جوکار در ادامه به طراحی و ساخت ۱۲۰ دستگاه تابلوی توزیع برق در راستای کاهش زمان و هزینه‌های جاری اشاره کرد و افزود: طراحی، تکمیل و انجام تست‌های عملکردی لاجیک واحدهای ۰۹ و ۵۹، طراحی و برنامه‌نویسی ربات طراح خودکار مدارک ابزار دقیق و طراحی و برنامه‌نویسی سیستم کنترل و مانیتورینگ ایستگاه گاز شمالی و از دیگر اقدامات مهم فصل پاییز این مدیریت بوده است.