استاندار هرمزگان در ادامه بازدید از پروژه های شهرستان میناب، از وضعیت استادیوم ورزشی شهید جهانگیر امینی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ، این استادیوم دارای چمن طبیعی است اما با مشکلات روشنایی روبرو بوده که طبق دستور استاندار هرمزگان مقرر شد، روشنایی و برج نور آن در اسرع وقت جهت استفاده جوانان این شهرستان تامین شود.

فریدون همتی در بازدید از این پروژه با تعدادی از جوانان و ورزشکاران شهرستان میناب گفتگو و به درخواست های آنان پاسخ داد.

وی گفت: جوانان شهرستان میناب، استعدادهای درخشانی در زمینه ورزش دارند که زیرساخت های لازم باید برای آنان تامین شود.