استاندار هرمزگان گفت: تأمین سوخت مایع با اولویت نیروگاه ها و سپس صنایعی که امکان استفاده از سوخت جایگزین را دارند در حال انجام است و امیدوارم بتوانیم پیک زمستانی را با شرایط خوبی سپری کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، مهدی دوستی امروز در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با دستور کار تأمین گاز مورد نیاز صنایع بزرگ هرمزگان در فصل پاییز و زمستان برگزار شد، با بیان اینکه یکی از چهار رکن اصلی تولید، تامین انرژی پایدار است، اظهار کرد: به همین منظور در نشست امروز، مصوباتی در خصوص تأمین و عرضه پایدار انرژی و اطمینان بخشی به صنایع برگزار شد.

دوستی افزود: در تابستان سال جاری، به دلیل پیک بالای مصرف برق که در کشور تجربه شد و قطع برق صنایع، تولید آن ها کاهش پیدا کرد و صدمه زیادی دیدند.

وی عنوان کرد : بنا داریم با برنامه ریزی منظم در فصل زمستان و با تأمین پایدار انرژی، از تکرار این اتفاق در فصل زمستان پیشگیری کنیم.

استاندار هرمزگان تصریح کرد : با مجموعه مصوبات امروز، از جمله تأمین سوخت مایع با اولویت نیروگاه ها و سپس صنایعی که امکان استفاده از سوخت جایگزین را دارند، امیدوارم بتوانیم پیک زمستانی را با شرایط خوبی سپری کنیم.